Ausgewählte Filter:

Maissägerät

Ergebnisse

Filter
Hersteller Bauart Gewicht
Optima starr 4,50 Normalsaat e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima starr 6,10 Normalsaat e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima starr 9,30 Normalsaat e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima HD 6,00 PH Normalsaat e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima starr 3,00 HD

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima starr 4,50 HD

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima starr 6,10 HD

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima starr 9,30 HD

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima HD 6,00 PH HD

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima HD 9,00 PH HD

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima TF Maxi HD

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima starr 3,00 HD e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima starr 4,50 HD e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima starr 6,10 HD e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima starr 9,30 HD e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima HD e-drive 6,00 PH HD e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima HD e-drive 9,00 PH HD e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima TF Maxi HD e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima V HD II

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima V HD II e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima Tfprofi HD II

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima Tfprofi HD II e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Gamma 6 Plus

Unia Group

Maissägerät

2.100 kg

Gamma 8 Plus

Unia Group

Maissägerät

2.580 kg

Aeromat A 4K-F

INO Brezice d.o.o.

Maissägerät

650 kg

Aeromat A 6K-F

INO Brezice d.o.o.

Maissägerät

800 kg

Aeromat A 6K-T

INO Brezice d.o.o.

Maissägerät

860 kg

Aeromat A 8K-F

INO Brezice d.o.o.

Maissägerät

980 kg

Aeromat A 8K-HPZ

INO Brezice d.o.o.

Maissägerät

1.580 kg

Aeromat A 12K-HZ

INO Brezice d.o.o.

Maissägerät

2.050 kg

EDX 9000-TC 12

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG

Maissägerät

8.628 kg

Manta 8

Maschio Deutschland GmbH

Maissägerät

2.260 kg

Manta 12

Maschio Deutschland GmbH

Maissägerät

2.690 kg

Maestro 12.45-50 CC

Horsch Maschinen GmbH

Maissägerät

4.575 kg

Maestro 24.75 SW

Horsch Maschinen GmbH

Maissägerät

11.830 kg

Maestro 8.75 CC

Horsch Maschinen GmbH

Maissägerät

3.940 kg

Manta 12 XL

Maschio Deutschland GmbH

Maissägerät

2.280 kg

Maestro 6.75 CC

Horsch Maschinen GmbH

Maissägerät

3.600 kg

Delta K4

Unia Group

Maissägerät

1.050 kg

Delta K6

Unia Group

Maissägerät

1.350 kg

Delta K8

Unia Group

Maissägerät

1.700 kg

Magica 6

Maschio Deutschland GmbH

Maissägerät

1.330 kg

Magica 8

Maschio Deutschland GmbH

Maissägerät

1.710 kg

Maestro 12.45-50 RC

Horsch Maschinen GmbH

Maissägerät

2.500 kg

Maestro 16.75 SW

Horsch Maschinen GmbH

Maissägerät

9.857 kg

Maestro 18.45-50 SW

Horsch Maschinen GmbH

Maissägerät

8.300 kg

Maestro 36.45-50 SW

Horsch Maschinen GmbH

Maissägerät

13.900 kg

Maestro 8.75 RC

Horsch Maschinen GmbH

Maissägerät

1.800 kg

M4004 Direkt- und Mulchsaat

Maschinenfabrik Schmotzer GmbH

Maissägerät

578 kg

M4004 Normalsaat

Maschinenfabrik Schmotzer GmbH

Maissägerät

530 kg