Ausgewählte Filter:

Maissägerät

Ergebnisse

Filter
Hersteller Bauart Gewicht
Maxima 2 RXL

Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH

Maissägerät

Maxima 2 RX

Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH

Maissägerät

Maxima 2 R 8 Reihen

Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH

Maissägerät

Maxima 2 R 12 Reihen

Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH

Maissägerät

PP1601TF e-drive II

Kubota (Deutschland) GmbH

Maissägerät

PP1600F e-drive

Kubota (Deutschland) GmbH

Maissägerät

PP1600F

Kubota (Deutschland) GmbH

Maissägerät

1.050 kg

PP1600 e-drive

Kubota (Deutschland) GmbH

Maissägerät

665 kg

PP1600

Kubota (Deutschland) GmbH

Maissägerät

665 kg

PP1450V e-drive II

Kubota (Deutschland) GmbH

Maissägerät

PP1450 e-drive

Kubota (Deutschland) GmbH

Maissägerät

450 kg

PP1450

Kubota (Deutschland) GmbH

Maissägerät

450 kg

PP1300 e-drive

Kubota (Deutschland) GmbH

Maissägerät

410 kg

PP1300

Kubota (Deutschland) GmbH

Maissägerät

410 kg

Aeromat Profi-Line 8 S / DTE

Kongskilde Agricultural

Maissägerät

2.150 - 2.580 kg

Aeromat Profi-Line 6 S / DTE

Kongskilde Agricultural

Maissägerät

1.320 - 1.630 kg

Aeromat Profi-Line 4 S / DTE

Kongskilde Agricultural

Maissägerät

880 - 1.080 kg

Aeromat Farm-Line 8 S / DTE hydraulisch klappbar

Kongskilde Agricultural

Maissägerät

2.000 - 2.440 kg

Aeromat Farm-Line 6 S / DTE teleskopierbar

Kongskilde Agricultural

Maissägerät

1.220 - 1.530 kg

Aeromat Farm-Line 12 S / DTE hydraulisch klappbar

Kongskilde Agricultural

Maissägerät

1.610 - 2.100 kg

Maestro 9.60 CC

Horsch Maschinen GmbH

Maissägerät

4.100 kg

MT5

Maschio Deutschland GmbH

Maissägerät

870 kg

MT 6

Maschio Deutschland GmbH

Maissägerät

990 kg

MT 4

Maschio Deutschland GmbH

Maissägerät

760 kg

Gamma 8 Plus

Unia Group

Maissägerät

2.580 kg

Gamma 6 Plus

Unia Group

Maissägerät

2.100 kg

Optima Tfprofi HD II e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima V HD II e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima HD e-drive 9,00 PH HD e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima HD e-drive 6,00 PH HD e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima TF Maxi HD

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

Optima starr 9,30 Normalsaat e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

950 kg

Optima starr 6,10 Normalsaat e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

665 kg

Optima starr 4,50 Normalsaat e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

450 kg

Optima starr 3,00 Normalsaat e-drive

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

410 kg

Optima starr 9,30 Normalsaat

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

950 kg

Optima starr 6,10 Normalsaat

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

665 kg

Optima starr 4,50 Normalsaat

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

450 kg

Optima starr 3,00 Normalsaat

Kverneland Group Deutschland GmbH

Maissägerät

410 kg

Maxima 2 TI

Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH

Maissägerät

Maxima 2 TD mit 1350 l Düngerbehälter

Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH

Maissägerät

Maxima 2 TD mit 950 l Düngerbehälter

Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH

Maissägerät

Maxima 2 TD mit 2 x 260 Düngerbehälter

Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH

Maissägerät

Maxima 2 TD

Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH

Maissägerät

Variosem VR 12

Kongskilde Agricultural

Maissägerät

1.230 kg

Variosem VR 6

Kongskilde Agricultural

Maissägerät

630 kg

Variosem VM 8

Kongskilde Agricultural

Maissägerät

950 kg

Variosem VM 6

Kongskilde Agricultural

Maissägerät

660 kg

Variosem VM 4

Kongskilde Agricultural

Maissägerät

510 kg

Aeromat Maxi-Line

Kongskilde Agricultural

Maissägerät